Organizace a průběh dne

 • děti přicházejí do MŠ od 7.00 do 8.30 hodin, po dohodě s rodiči po 8.30 hodin.
 • rodiče jsou povinni předat dítě osobně pedagog. pracovníkovi
 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může ped. prac., pokud má při přebírání dítěte od zák.zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, dítě nepřijmout a požádat zák. zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Rodiče nesou odpovědnost za to, že přivádí dítě do MŠ zdravé. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče bezodkladně tel. Informováni. Rodiče se bezodkladně dostaví do MŠ v případě, že budou informováni, že jejich dítě vykazuje známky onemocnění
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt závažnějšího infekčního onemocnění v rodině. V takovém případě může být vyžadováno potvrzení od lékaře při opětovném nástupu dítěte do MŠ
 • zástupcům rodičů nebo pověřené osobě předá ped. prac. dítě pouze na základě seznamu oprávněných osob, který je součástí přihlášky (smlouvy) nebo na základě jednorázového písemného pověření (formulář na třídě)
 • při zmocnění osoby mladší 18-ti let k vyzvedávání, musí zák. zástupce požádat na zvláštním tiskopise o souhlas ředitele školky
 • při potřebě vyzvednout dítě během dne dříve než je obvyklé, je třeba ráno nahlásit pedagog. pracovníkovi (např. u dětí s celodenní docházkou odchod po obědě, nebo odchod k lékaři v průběhu dne)
 • rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte osobně ve třídě ped. prac. nebo telefonicky na čísle 603 148 558 případně e-mailem info@skolka-ujezd.cz
 • pobyt venku - v případě pobytu venku se děti převlékají do oděvů k tomu určenému a uloženému v šatně. Při oblékání si děti vzájemně pomáhají, pokud samy nestačí, pomůže ped.prac. Pobyt venku - minimálně 1 - 2 hod. denně - v dopoledních a odpoledních hodinách. Neuskutečňuje se při mrazu pod - 8°C, při silném větru, dešti a inverzích. Pobyt venku - na zahradě nebo vycházky do okolí MŠ
 • odpočinek, spánek - po obědě, vychází z individuálních potřeb dítěte, cca 30 min. odpočívají všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a ped. prac. jim nabízí náhradní klidné aktivity

Harmonogram

Průběh dne se řídí následujícím harmonogramem, který může být případně mírně upraven podle aktuálních potřeb dětí nebo v případě mimořádných akcí školy (výlety, návštěvy kina a divadla)
 • 07:00 - 08:30 - scházení dětí, docházka, spontánní hra
 • 08:30 - 09:30 - přivítání dětí, ranní cvičení, říkadla, písničky, společné hry
 • 09:30 - 10:00 - přesnídávka
 • 10.00 - 10:30 - angličtina
 • 10.30 - 11:30 - pobyt venku
 • 11.30 - 12.30 - oběd, čištění zoubků
 • 12.30 - 12.45 - vyzvednutí dětí s půldenním programem
 • 12.45 - 15.00 - pohádka, odpočinek, klidové činnosti
 • 15.00 - 15.30 - svačinka
 • 15.30 - 16:30 - cvičení, zpívání, výtvarné aktivity nebo pobyt venku, odpolední kroužek (keramika, výtvarka, tanečky, hudebka, jóga)
 • 16.30 - 17.30 - spontánní hra